niedziela, 18 maja 2014

Warsztaty na temat planu zajęć

Ostatnio mieliśmy konferencję na temat życia w klasie, planu zajęć, itp. Dowiedziałam się wielu fajnych i przydatnych rzeczy, dostałam też dużo materiałów, z których na pewno będę korzystać.

Będę uczyć poziom C1 (poziom zaawansowania - A/B/C, wiek 1/2/3), więc osoby, które już miały dość dużą styczność z językiem angielskim i są na wysokim poziomie.Nie wiadomo ile osób będzie w klasie, jednak liczba ta może być w przedziale od 10 do nawet 100! Będziemy mieć również do pomocy nauczycieli z Wietnamu w razie czego, którzy będą nam pomagać prowadzić zajęcia, np. w przypadku, gdy trzeba by było coś przetłumaczyć, czy podczas pracy w grupach. 

Co jest świetne - mamy pełną dowolność jeżeli chodzi o zajęcia. Możemy je prowadzić na powietrzu grając w gry (co będzie dość uciążliwe w dzień ze względu na upały), w klasie robiąc zadania czy tańcząc lub śpiewając. Materiały dostaliśmy uporządkowane tematycznie, aby mniej więcej poruszać się wokół jednego tematu na jednej lekcji, aby powtarzać i utrwalać pewne informacje. 

Zajęcia będą rano (8-11), popołudniu (14-17) i wieczorem. Jeżeli chodzi o zabawy na zewnątrz to będzie to bardzo trudne popołudniu, ponieważ temperatura jest wtedy bardzo wysoka i słońce pali, jednak mam nadzieję, że albo wieczorem albo w chłodniejsze dni uda nam się wyjść na wycieczkę, czy zrobić zajęcia na temat sportu. 

Jestem bardzo podekscytowana tym wszystkim i nie mogę się doczekać planowania zajęć, jednak nadchodząca sesja bardzo mi to zadanie utrudnia!

P.S. Jarosław Wałęsa popiera moją akcję na swoim fanpage'u! :) (https://www.facebook.com/Walesa.Jaroslaw?fref=ts)

***************************************************************

Recently, we had a workshop about classroom life and curriculum. I found out some very useful information and received loads of materials, which I will be for sure using during my classes.

I will be teaching C1 students (level - A/B/C, age 1/2/3) so rather younger students but with quite high level of English and have had a lot of exposure to the language. I don't know how many students I will have in my class but it can vary from 10 up to even 100! We will also have Vietnamese teachers to help us in case we really need a translation or during e.g. working in groups.

What is great - we rule the classroom so we have total freedom when it comes to conducting classes. We can play games outside (which might be a bit exhausting concerning the heat), in the classroom doing some grammar, dancing or singing. We have a theme-based curriculum so that it is easier to get around only one topic for one lesson to get more out of it.

There will be morning (8am-11am), afternoon (2pm-5pm) and evening classes. When it comes to playing outside, it will be rather difficult in the afternoon when the sun is burning but hopefully there will be times that we will be able to go out on a mini-trip or do some classes on sports outside.

I am very excited about all of that and I can't wait to start planning my classes, however, upcoming exams are not in my favour right now!

P.S. Jarosław Wałęsa (Polish politician) supports my action on his page! :) (https://www.facebook.com/Walesa.Jaroslaw?fref=ts)czwartek, 1 maja 2014

Tickets and vaccines/Bilety i szczepionki

Everything becomes so real... 

I BOUGHT FLIGHT TICKETS TO VIETNAM! On 23rd June I will be flying Ho Chi Minh with a stopover in Dubai. 

Amazing feeling, I still can't believe it. What's more - Emirates airlines gave me a discount on the flight! Thank you so much! Of course it's not the end of the fundraiser.. All the money that I have collected so far will not even cover the costs of the flight, not to mention all the other expenses. Nevertheless - I am on the right track and it is YOU I need to thank!!! 

Also, I have been to the Tropical Diseases Clinic and had my first vaccine against polio, diphtheria and tetanus. Still a few more to go... 

******************************************************** 

Wszystko staje się takie realne... 

KUPIŁAM BILETY DO WIETNAMU! 23 czerwca wylatuję do Ho Chi Minh z przesiadką w Dubaju. 

Niesamowite uczucie, jednak dalej nie do końca mogę w to uwierzyć. Co więcej - linie lotnicze Emirates udzieliły mi zniżki na lot! Wielkie dzięki! Oczywiście to nie koniec akcji.. Na razie zebrane pieniądze jeszcze mi nie pokryją samego lotu, nie mówiąc o dodatkowych kosztach. Mimo wszystko - jestem na dobrej drodze i to WAM za to ślicznie dziękuję!! 

Byłam również w Klinice Chorób Tropikalnych i zostałam zaszczepiona przeciwko polio, błonicy i tężcowi. Jeszcze kilka przede mną...