piątek, 8 sierpnia 2014

Zakończenie programu/The end of the program

***Scroll down for English***


Morning C1&C2 class
Moja przygoda dobiega końca. Kilka dni temu zakończyliśmy program ETA4 2014. Wszyscy mi mówili, że czas minie mi w mgnieniu oka, jednak nie sądziłam, że aż tak szybko. Wracam z wieloma wspomnieniami, cudownymi prezentami i nowymi znajomościami, które mam nadzieję będą utrzymywały się przez lata.

Ostatnie kilka dni były luźniejsze niż poprzednie 4 tygodnie. Razem z Jenną postawiłyśmy na rozmowy przy kawie z uczniami, co wydaje mi się równie wartościowe jak regularne lekcje. Pozwoliłyśmy również naszym uczniom przejąć kontrolę nad zajęciami i zamieniliśmy się rolami. To oni mieli zaplanować 3-godzinną lekcję i np. być naszymi przewodnikami.

Podczas jednych zajęć zabrali nas do ich szkół, które były naprawdę imponujące. W jednym z nich, które było przeznaczone kiedyś tylko dla chłopców, uczył się sam Ho Chi Minh. Moje liceum (pozdrawiam wszystkich z Krzywoustego!) nie dorasta do pięt tym pięknym kampusom.

Picnic in the park
Inna klasa zaplanowała dla nas piknik nad rzeką. Dzięki temu mogłam spróbować jeszcze więcej pysznego jedzenia, nie tylko wietnamskiego! Jedna z naszych uczennic sama przygotowała dla nas koreańskie sushi! Byłam pod wrażeniem, no i był to mój pierwszy raz jedząc sushi.

Ostatni pokaz talentów również był bardzo udany. Większość klas tym razem postawiła na krótkie skecze, czy musicale. Nasi poranni uczniowie przygotowali pokaz mody do piosenki „Treasure” Bruno Marsa, naśladując wszystkich nauczycieli. Było bardzo zabawnie. Klasa popołudniowa przygotowała choreografię do „Timber” Pitbulla oraz duet liryczny (bez naszej pomocy!).

Pożegnanie było bardzo smutne, popłynęło wiele łez. Otrzymałam wiele prezentów i ciepłych słów od wielu uczniów. Niektórzy zostali do samego końca i patrzyli jak odjeżdżamy taksówką na lotnisko razem z Jenną i Sophie. Mi również było bardzo ciężko opuścić Hue i nasz kampus, ponieważ niezmiernie się do przywiązałam przez te 5 tygodni. Wszystkie tak bardzo się utożsamiłyśmy z tym miejscem, że podczas naszych podróży do Ha Long Bay i Sapa opowiadałyśmy napotkanym turystom o Hue i tym co powinni tam zobaczyć (i zjeść!).

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, asystentom (szczególnie moim!), uczniom i wszystkim, którzy tworzyli ten program. Tak jak już powiedziałam na zakończeniu, to nasi uczniowie powinni być z siebie najbardziej dumni, że poświęcili swoje wakacje, aby przychodzić na zajęcia zamiast grać na komputerze, czy oglądać telewizję. Program ten nie odbyłby się, gdyby nie oni. Również chciałabym pogratulować wszystkim nauczycielom. Mimo tego, że nikt z nas nie jest wykwalifikowanym nauczycielem, udało nam się spełnić oczekiwania uczniów i osiągnąć nasz cel – podbudowanie pewności siebie w komunikacji z innymi.

Teachers crew

*********************************************************

My adventure is coming to an end. Few days ago we ended ETA4 2014 program. Everyone said from the beginning that time will fly but I did not expect it to pass that quickly. I am coming back home with a lot of memories, amazing gifts and new friendships which, I hope, will last for least.

Last couple of days were a lot more relaxing than the past 4 weeks. Together with Jenna we decided to focus on improving the speaking skills of the students in a more relaxing environment which, I suppose, is as valuable as regular classes. We also let our students take over the classes a little bit and swap roles. They were the ones who were supposed to plan 3-hour lessons and for example be our tour guides.

During the morning class our students took us to visit their schools which were very impressive. Ho Chi Minh himself studied in one of them while it was still only boys high school.

Our afternoon students prepared a picnic by the river. Because of that I could try some more delicious Vietnamese (and not only!) food. One of the girls prepared Korean sushi which was delicious and I almost did not left any for the others. I was truly impressed and what’s more, that was my first time eating sushi!

Last talent show was also really good. This time most of the classes prepared a short skit or a musical. Our morning students did a runway show to a song by Bruno Mars – ‘Treasure’ in which they (naśladować) all of the teachers. It was very funny. Our afternoon class prepared a choreography to Pitbull’s song ‘Timber’ and lyrical duo (without our help!).

Saying goodbye was really hard and heartbreaking, there were a lot of tears. I received many gifts and kind words from the students. Some of them even stayed until the very end and saw us going away in a cab to the airport together with Jenna and Sophie. It was very difficult for me to leave Hue and our campus. All of us identified ourselves with the city so much that during our trips to Ha Long Bay and Sapa we were extremely happy to talk about Hue with the tourists that are on their way there and what they should see (and eat!).

Once again I would love to thank all of the teachers, assistants (especially mine!), students and all of the people who made that program happen. As I have already said during the reflection time, it is our students who should be mostly proud of themselves for coming to class in spite of having summer holidays. They could easily stay at home and watch TV or play computer games. This program would not have taken place if it wasn’t for them. What is more, I would like to congratulate all the teachers because none of us is qualified on paper to teach I believe that we lived up to students’ expectation and reached the goal of building their confidence in communicating with the others.